Αν έχει γίνει πληρωμή συγκεκριμένης κράτησης απο πελάτη